Деца на задната седалка

Деца на задната седалка причиняват произшествия.
Произшествия на задната седалка причиняват деца.