Winbet Начален Бонус

Две деца се скарали.

Две деца се скарали. Попското дете казало:
- Сега ще кажа на татко да не ти дава от баницата!
- А пък аз ще кажа на мама да не меси баница.

Winbet Начален Бонус