Един рибар хванал златната

Един рибар хванал златната рибка и тя му казала:
- Пусни ме, моля те, и ще ти изпълня четири желания!
- Ха! Ама ти нали си златната рибка? Кажи защо четири, а не три желания?
- Добре, ще ти кажа. А какви са останалите ти три желания?