Всички знаят приказката за

Всички знаят приказката за принцесата и граховото зърно, нали?...
Е, не е имало никакво зърно, просто принцът и принцесата е трябвало да обяснят някак синините...