- Какво се случило

- Какво се случило с мухата, която стояла на писалката?
- Изписали я...