Winbet Начален Бонус

Една нощ всички хора

Една нощ всички хора поглеждат към небето и виждат странна картина - един куп комети започват да се подреждат и изписват на фона на звездното небе:
"Здравейте! Вие кои сте?"
Настава паника. После всички правителства се впрягат, мобилизират всякакви ресурси, пращат всякаква техника в Сахара и като мръква, изписват в пустинята с ярки светлини:
"Здравейте и вие! Ние сме земляни!"
На другата вечер кометите пак се подреждат в надпис:
"А вие млъквайте! Не говорим с вас."

Winbet Начален Бонус