- По този въпрос

- По този въпрос съществуват две мнения. Едното е неправилно, а другото е моето.