Войникът си мечтае да

Войникът си мечтае да бъде генерал.
Лейтенантът мечтае да е полковник.
А капитанът мечтае да стане майор.