Winbet Начален Бонус

- Редник Иванов, защо

- Редник Иванов, защо не си сложил противогаза?
- Имам хрема, господин старшина, и без противогаз нищо няма да помириша!

Winbet Начален Бонус