Winbet Начален Бонус

Военен преподавател обяснява на

Военен преподавател обяснява на войниците новите достижения на техниката:
- Американците са измислили нов вид патрони - без гилзи! Сега се опитват да изобретят и пушка за тях.

Winbet Начален Бонус