Борец пожелал да се

Борец пожелал да се включи в Интернет. Отива при един провайдър, плаща си и пита служителя:
- А как се прави... всичко това?
- Само трябва да направите в Windows тези и тези настройки. Ето ви телефона за достъп на провайдъра, звъните и... напред. На следващият ден мутрата разярен нахлува в офиса:
- Що за шеги, вие да не си мислите, че можете да се подигравате с мен?
- Защо, какво се е случило? - пита изплашено служителя.
- Ето вашите инструкции, всичко настроихме с братото, звъним на този, ваш... как се казваше... провайдър..., а той идиота: шшшииииииии... ббббббззззззз... ффииииуууууу...