Хем ме виждаш, че

Хем ме виждаш, че идвам, хем продължаваш да спиш !!!
Военен