Ако те хвана още

Ако те хвана още един път без вода в манерката ще ти я сипа в гърба!!!
Военен