"Забранено е пушенето на

"Забранено е пушенето на ученици"
Надпис в училищна лавка