Казала съм : като

Казала съм : като се прозяваш да си затваряш устата.
Училищен