Изплюй дъвката в кошчето,

Изплюй дъвката в кошчето, да не я изплюя аз!

Училищен