Бегом от мен до

Бегом от мен до другото дърво!
Военен