Ще изгоня всички и

Ще изгоня всички и ще работя с останалите.
Училищен