Ако нещо стане както

Ако нещо стане както трябва, то е станала голяма грешка.
Закон на Мърфи.