Най-лонови пликчета
Надпис

Най-лонови пликчета
Надпис ракламиращ стоката в Софийски магазин.