"Има отсъстващи - виждам

"Има отсъстващи - виждам ги!"
Ученически