Ученика с дъвката в

Ученика с дъвката в коша!
Ученически