Winbet Начален Бонус

Съпрузи гледат криминален филм.

Съпрузи гледат криминален филм.
- Аз съм сигурен, че убиецът е Ален Делон!
- Ама той изобщо не участва в този филм!
- Така си и знаех, той винаги има отлично алиби!

Winbet Начален Бонус