Winbet Начален Бонус

Щирлиц

На 23 февруари, отбелязвайки

На 23 февруари, отбелязвайки деня на Съветската армия, Щирлиц се напи като дъска, след което облечен във форма на майор от НКВД, с наган и гола шашка в ръка, цяла нощ бяга пред сградата на Гестапо, крещейки "Ех, вашта мамка!".
И едва на следващия ден той със свито сърце осъзна, колко близко е бил до провала.

Щирлиц вървеше по улицата

Щирлиц вървеше по улицата на нощният новогоден Ханой. Изведнъж насреща му излиза дракон...
"За щастие" - мисли си Щирлиц.
"За вечеря" - мисли си драконът.

Щирлиц незабележимо премина границата.

Щирлиц незабележимо премина границата.
За това той разбра от сутрешните вестници.

Щирлиц гледаше как професор

Щирлиц гледаше как професор Плейшнер се хвърля от прозореца на третия етаж вече шести път.
- Явно отровата не действа - помисли си той.

Щирлиц си плуваше, когато

Щирлиц си плуваше, когато видя чифт жълти очи във водата.
- Мюлер! - помисли си Щирлиц.
- Отчасти... - помисли си крокодилът.

Щирлиц видя наклонена кула.

Щирлиц видя наклонена кула.
- Пиза... - помисли си Щирлиц
- По-малко трябва да пиеш... - помисли си кулата.

Берлин 1943 г. Тайно

Берлин 1943 г. Тайно събрание на висши немски офицери и гестапо, в тайна заседателна зала. Всички гледат очаквателно...
В този момент влиза Фюрера, самия Адолф Хитлер. Всички стават на крака с възгласа: "Хайл Хитлер!" и високо вдигната ръка. От някъде обаче се дочува мъжки глас с думите: "Хайл Гитлер!"...
Настава смут и объркване в залата... Само Фюрерът, гледайки уверено към всички, казва:
- Щирлиц, още ли го влачиш този изпит по немски от първи курс...

Щирлиц се промъква посред

Щирлиц се промъква посред нощ в кабинета на Мюлер.
Протяга ръце към касата със секретните документи и в този момент чува приближаващите стъпки на Мюлер!
Щирлиц затваря очи и се престорва на заспал...
На сутринта го викат при Мюлер.
"Щирлиц, снощи ви видях в кабинета си", казва му Мюлер. "Тревожа се за вас, вие очевидно страдате от сомнамбулизъм!"
"Спасен съм", мисли си Щирлиц, но изведнъж му хрумва едно ужасно подозрение.
Мюлер го заварваше по този начин в кабинета си вече за 10 път... Ами ако наистина беше сомнамбул?!

Мюлер си вървеше по

Мюлер си вървеше по коридора, когато ненадейно нещо твърдо се опря в гърба му.
- Пистолет! - помисли си Мюлер.
- Близо си, сладур... - помисли си Щирлиц.

Мюлер си плуваше във

Мюлер си плуваше във водата, когато видя две очи да го наблюдават от брега.
- Щирлиц! - помисли си Мюлер.
- Ти си Щирлиц! - помисли си крокодила.

Winbet Начален Бонус

Щирлиц видя група хора

Щирлиц видя група хора с бухалки в ръце.
- Биячи! - помисли си Щирлиц.
- Щирлиц... - помислиха си бейзболистите.

Самотна муха кацна на

Самотна муха кацна на рамото на Щирлиц.
"Следят ме!" - стресна се разузнавачът.

Щирлиц хвърли хартийката в

Щирлиц хвърли хартийката в тоалетната чиния и пусна водата.
Шифрограмата пое по пътя си към разузнавателната централа...

Щирлиц се прибира от

Щирлиц се прибира от отпуска и отдалече забелязва - Берлин целият е обгърнат в пламъци и пушеци.
"Забравил съм да изключа ютията" - мисли си разузнавачът.

Мюлер вика Щирлиц при

Мюлер вика Щирлиц при себе си и почва да му се кара:
- Щирлиц! Ако още веднъж те хвана да режеш сланина върху секретните документи, които крадеш от сейфа - ще му сменя бравата!

Борман привиква Щирлиц:
-

Борман привиква Щирлиц:
- Щирлиц, решихме да те пратим в концлагер! Успокой се бе, засега като надзирател...

Отиват полицаите да хванат

Отиват полицаите да хванат Щирлиц в квартирата му. Тропат на вратата и викат:
- Щирлиц! Излизай!
Нищо.
- Щирлиц! Излизай, знаем, че си вътре!
Отвътре се чува глас:
- Мммм.... Може да съм излязъл.
- Не ни будалкай, Щирлиц, обувките са ти тука! Излизай!
Пауза, мълчание. След малко отвътре пак се чува глас:
- Амиии.... Може да съм излязъл бос.
Полицаите:
- Ех, гадината мръсна, пак се измъкна!

Щирлиц седеше в немската

Щирлиц седеше в немската щаб-квартира и пишеше тайно писмо до Русия.
Точка, тире... Точка, тире...
Другите клавиши на машината не работеха...

Щирлиц излезе на централния

Щирлиц излезе на централния булевард в Берлин и, за да не се набива на очи, тръгна да го пресича пълзешком...

На оживен берлински площад

На оживен берлински площад Щирлиц чакаше появата на таен руски агент. Въпреки че нямаше описанието му, веднага го позна:
"Да-а, явно в родината пак има недостиг на сапун".

Страници: 123456 »

Winbet Начален Бонус