Winbet Начален Бонус

Любими герои

Основен въпрос:
Защо пилето

Основен въпрос:
Защо пилето пресича пътя?
Отговори:
Учителката от детската градина:
- За да отиде от другата страна на пътя.
Платон:
- За свое добро.
Аристотел:
- Това е в природата на пилетата - да пресичат пътища.
Карл Маркс:
- Исторически неизбежно е.
Садам Хюсеин:
- Посоченото действие е непровокиран акт на бунт и ние съвсем справедливо ще изсипем пет тона нервно-паралитичен газ върху него.
Роналд Рейгън:
- Забравих.
Хипократ:
- Заради излишък на флегма в неговия панкреас.
Мойсей:
- И дойде господ от небето и каза на пилетата - "Пътят ще требва да се прекоси". И пилетата започнаха да прекосяват пътя и настъпи радост.
Ричард Никсън:
- Пилетата не са прекосявали пътя. Повтарям! Пилетата НЕ СА прекосявали пътя.
Симеон II
Пилето ще пресече пътя! Вервайте ми!
Фройд:
- Фактът, че вие изобщо сте загрижени за това, че пилетата прекосяват пътя, разкрива вашата сексуална несигурност.
Дарвин:
Още от векове пилетата съвсем естествено са се селектирани по такъв начин, че те в момента генетично са предразположени да пресичат пътя.
Исак Нютон:
- Всяко пиле във вселената винаги ще може да пресича пътя перпендикулярно на дължината на пътя в една безкрайно дълга права линия с постоянна скорост, освен ако пилето не спре в резултат на небалансирани противодействащи сили от противоположната на пилешкото движение посока.
Айнщайн:
Дали пилето пресича пътя или пътя се движи под краката на пилето зависи от гледната точка.
Хайзенберг:
- Никой никога не знае със сигурност дали в действителност то ще стигне до другата страна на пътя.
Буда:
- Задаването на този въпрос отрича природата на пилето.
Ърнест Хемингуей:
- За да умре в дъжда.
Снупи:
- Беше тъмна, бурна нощ. Някъде в дъжда едно пиле пресичаше пътя.
Вуте:
- Май пропуснах нещо.

В едно от произведенията

В едно от произведенията си Александър Дюма-син бил употребил израза "болезнена празнина". Искайки да го подиграе, един критик го запитал в компания:
- Какво разбирате под понятието "болезнена празнина"? Аз нищо не разбирам. Според мен празнината не може да бъде болезнена.
Всички от компанията с голям интерес очаквали какъв ще бъде отговора на Дюма.
Писателят попитал критика:
- Господине, никога ли не ви е боляла главата?

Алберт Айнщайн умира и

Алберт Айнщайн умира и пристига на небето. Тъй като е VIP, посреща го самият Господ:
- Добре дошъл, Алберт! За нас е чест, такъв велик учен, каква велика формула измисли!
А Айнщайн казва:
- Остави я моята формула, аз цял живот чакам този миг, та да видя твоята формула, онази, по която направи човека. Дай да я видя, моля!
Господ се дърпа:
- Това са стари работи, нищо интересно няма, какво толкова...
Но след дълго настояване на Айнщайн, Господ му подава едно смачкано листче:
- Ето я тази формула.
Айнщайн чете внимателно, изведнъж се сепва и казва:
- Но, Господи, тук има грешка?!
- Е, точно това, де...

Учениците на Сократ го

Учениците на Сократ го попитали знае ли сигурно средство за любов от пръв поглед.
- Знам! - отговорил мъдрецът - Трябва внимателно да се вгледаш втори път.

Попитали Филип ІІ Македонски,

Попитали Филип ІІ Македонски, като е водил толкова войни, коя му се е видяла най-тежка?
- Войната с моята жена! - отговорил завоевателят.

Попитали един будистки учител

Попитали един будистки учител кое е най-ценното нещо на света. Той отговорил:
- Мъртвата котка, защото тя няма цена.

Зенон бил запитан веднъж

Зенон бил запитан веднъж от своите ученици:
- Учителю, ти имаш знания несравнимо по-големи от нашите. Защо тогава се отнасяш със съмнение към отговорите ни?
Философът очертал два различни по големина кръга върху пясъка и като ги посочил, казал:
- Големият кръг представлява площта на моите знания, а малкият на вашите. Но и двете площи са ограничени: извън кръговете има много неизвестни - и на мене, и на вас. Обиколката на голямата окръжност, т.е. моите знания, е по-голяма от тази на малката - следователно и границата на моите знания с неизвестното е по-голяма от вашата. Всъщност, именно от тук идва и съмнението ми.

Излязъл веднъж султанът с

Излязъл веднъж султанът с гемията си на риболов в един залив. Поотегчил се, че взел да съзерцава брега с една далекогледна тръба. Гледа на една плоска скала - клекнал бедният рибар Иванчо, извадил си дългия атрибут и се опитва да го огъне и сам да си го сложи. Ама пуста природа, не става...
- Доведете го този серсемин веднага, бе! - заповядал той на стражите.
- Какво се опитваш да направиш, бе серсемин? - попитал султанът Иванчо, когато го довели.
- Султан ефенди, когото съм оправил в това царство, човек стана. Само аз си останах един беден рибар, та рекох сам да се оправя - и аз да вържа малко двата края...
- Хм... Че кого толкоз си оправил в моето царство, та човек е станал? - заинтересувал се султанът.
- Ами, кого... Е, твоите везири, например - всичките.
- Не думай, бе! Ще ви направя една очна ставка и, ако ме лъжеш, главата ти сека на място, да знаеш!- заканил се султанът.
- Абе, султан ефенди, кой ще си признае такава работа! - рекъл Иванчо.
- Ти за това не бери грижа, зная аз как да попитам, че да разбера истината.
- Ами ако излезе верно? - попитал Иванчо.
- Ако излезе верно... ще ги накарам всеки от тях да ти даде по една торба със злато - обещал султанът.
Строил той на другия ден в една редица везирите в султанския дворец и извикал на стражите да въведат Иванчо.
- Познавате ли този човек? - обърнал се той към везирите.
Те погледнали към Иванчо и навели глави:
- Вай, вай, аллах, аллах...
- Ясно-о-о! - отсякъл султанът. - Сега всеки от вас да даде на този човек по една торба със злато!
Слиза Иванчо по стълбите от палата, носи тежкия чувал със злато и краката му се огъват под голямата тежест, а той си мърмори:
- Брей-и-и, какво стана!... Хем само си го допрях...

Един самонадеян дилетант в

Един самонадеян дилетант в науката отправил ироничен въпрос към Лихтенберг: може ли да обясни каква е разликата между време и вечност?
Време е - отговорил философът - част от моята заетост, която мога да отделя, за да дам исканото обяснение. А вечност е онова, което е недостатъчно за вас, за да проумеете обяснението.

Атинският държавник Темистокъл поискал

Атинският държавник Темистокъл поискал от андрирците голяма сума, отправяйки им предупреждението:
- Идвам при вас, придружен от две богини: Увещанието и Силата.
- Ние също имаме две богини закрилници - отговорили андрирците, - които ще осуетят намеренията ти: Липсата и Бедността.

Winbet Начален Бонус

Пратеници на остров Самос

Пратеници на остров Самос се явили пред спартанския цар Клеомен с цел да го привлекат за съюзник във войната. Произнесли дълга реч, за която Клеомен отговорил: "Не помня началото на вашата реч, затова не можах да разбера и средата й, но със сигурност не мога да се съглася с края!"

Втората световна война. Немците

Втората световна война. Немците хващат Макгайвър и го хвърлят в газовата камера. Пускат газта и след 5 минути отварят вратата да видят какво става. От там Макгайвър изскача жив и здрав и казва:
- Спокойно, момчета! Имаше малко изтичане на газ, но аз отстраних повредата!

Началникът на едно предприятие

Началникът на едно предприятие отишъл при подчинения си Бай Иван и му казал:
- Бай Иване, другата седмица ще идва на посещение президента Първанов, искам всичко да е на ред.
Бай Иван го уверил, че всичко ще бъде както трябва и няма да има проблеми. Така и станало. Президентът пристигнал и като видял Бай Иван още от портала се запрегръщали - станало ясно, че са приятели. Сложили големите софри - ядене пиене, минала срещата...
След месец началника отива по същия повод при Бай Иван със заръката всичко да бъде както трябва, ще идва на посещение президентът на Русия - не може да допуснат да се изложат. Срещата протича по същия начин, Путин се оказва в много добри приятелски отношения с Бай Иван, отново големите софри - всичко минало безпроблемно.
След още два месеца, началника пак отива при Бай Иван и му казва:
- Бай Иване, много допринесе за това предприятие, много помогнаха приятелските ти отношения с тези влиятелни хора, като възнаграждение искам да дойдеш с мен във Ватикана - за литургията на Папата.
Така и станало - отишли на литургията, а там много народ. Бай Иван и началника му застанали в центъра на тълпата и литургията започнала. По едно време Папата казал по микрофона:
- Бай Иване, ти тук ли си бил? Ела при мен горе.
Отишъл Бай Иван, литургията свършила, а когато се върнал началника му бил припаднал и се опитвали с вода и шамари да го свестят. Когато дошъл на себе си Бай Иван го попитал:
- Началник, какво ти стана, защо припадна?
А началника отговорил:
- Добре... че си приятел с Първанов го приех, че сте близки с Путин пак го преживях, че Папата те познава - как да е; но не можах да издържа когато един японски журналист дойде при мен, посочи към трибуната и попита:
- Абе, кой е оня там горе до Бай Иван?

Жена се оплаква на

Жена се оплаква на психолог:
- Да знаете, моят син е ужасен. Като види куче, винаги го рита, като види коте, го мята за опашката, като види стар човек, винаги му взима бастуна.
- Не се притеснявайте, всички деца са такива. Като порастне, ще стане добър човек.
- Сигурен ли сте?
- Да, разбира се. Не се безпокойте, госпожо Шикългрубер.

Бритни Спиърс и Еминем

Бритни Спиърс и Еминем взети заедно са написали толкова книги, колкото никога не са прочели.

- Как се казва

- Как се казва жената на Херкулес?
- Фраукулес.

- Геврече, геврече...

- Геврече, геврече... - викат децата, без да разбират, че това е Медената питка, която се връща от война.

- Кой е най-големият

- Кой е най-големият враг на Желязната маска?
- Ръждата.

Влиза Джеймс Бонд в

Влиза Джеймс Бонд в един бар и вижда страхотна мадама. Приближава се:
- Бонд, Джеймс Бонд.
- Off, fuck off.

"Ако Барби е наистина

"Ако Барби е наистина толкова популярна, защо се налага да й купувате приятели?"

Страници: 123456 »

Winbet Начален Бонус